W naszym serwisie korzystamy z trzech etapów weryfikacji kont:

1). Weryfikacja danych osobowych – skan dokumentów oraz selfie.

Jest to podstawowy etap weryfikacji konta. Jego przeprowadzenie jest konieczne w celu uzyskania możliwości dokonywania wpłat PLN lub EUR oraz w przypadku przekroczenia wpłat kryptowalut o wartości 15000 €.  Weryfikację możesz przeprowadzić przesyłając nam skan Swojego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli na dokumencie nie ma podanego adresu zamieszkania lub adres ten jest inny, wymagamy także dokumentu poświadczającego aktualny adres zamieszkania (np. rachunek za media). Dodatkowo należy załączyć selfie z dokumentem tożsamości – zdjęcie zawierające twarz osoby trzymającej ten sam dokument, który jest używany w procesie weryfikacji oraz kartka z aktualną datą zawierająca dopisek: „Weryfikacja konta BitMarket.pl w celu samodzielnej inwestycji w kryptowaluty„. Selfie musi być kolorowe, a informacje na dokumencie – wyraźnie widoczne.

Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy czy dane osobowe oraz adres zgadzają się z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji konta. Zatwierdzenie przesłanych dokumentów udostępnia pełną funkcjonalność serwisu oraz automatycznie uruchamia etap weryfikacji adresu.

 

2). Weryfikacja adresu – list z kodem aktywacyjnym

Drugi etap weryfikacji konta polega na wysłaniu na Twój adres listu poleconego z kodem. Konto zostaje zweryfikowane po wpisaniu przez Ciebie otrzymanego kodu. Brak ukończenia etapu weryfikacji adresu w terminie 7 dni powoduje po tym terminie zawieszenie możliwości realizacji wypłat do czasu wprowadzenia otrzymanego kodu.

W przypadku niektórych kont w serwisie, na których nasz system wykrył niestandardowe operacje lub pojawiły się wątpliwości co do sposobu ich wykorzystania, możliwe jest wszczęcie nadzwyczajnej procedury weryfikacji adresu wraz z natychmiastowym zawieszeniem możliwości realizacji wypłat do czasu jej przeprowadzenia.

3). Weryfikacja kont bankowych – przelew z konta

Weryfikacja ta jest wymagana, jeśli chcesz korzystać z szybkich wpłat na konto za pomocą operatorów zewnętrznych takich jak Blue Media lub Zpay.

Weryfikacja polega na wysłaniu przelewu w wysokości 1 zł z Twojego konta bankowego, opatrzonego odpowiednim tytułem. Po otrzymaniu przelewu konto bankowe zostanie zweryfikowane i będziesz mógł korzystać z wpłat elektronicznych. Istnieje możliwość wielokrotnego przeprowadzania weryfikacji różnych rachunków bankowych. Etap ten nie przechodzi w status „wykonany”.