W jaki sposób można zamknąć otwartą pozycję?

Zamknięcie pozycji powoduje odkupienie pożyczonych bitcoinów (w przypadku pozycji krótkiej) lub też odsprzedaż bitcoinów aby oddać pożyczone złotówki (w przypadku pozycji długiej). Zablokowana przy otwarciu pozycji kwota depozytu zabezpieczającego jest odblokowywana, powiększona o uzyskany zysk lub też pomniejszona o poniesioną stratę.

Aby zamknąć pozycję, należy wybrać kwotę zamknięcia. Domyślnie jest ona równa kwocie otwarcia pozycji, co oznacza zamknięcie pozycji w całości. Możliwe jest także zamknięcie pozycji częściowo, przy zachowaniu warunku że zamykana kwota nie jest mniejsza niż minimalna kwota 100 zł. Częściowe zamknięcie pozycji oznacza iż bitcoiny zostaną odkupione lub odsprzedane w proporcjonalnej części, tak aby odpowiadała ona zadeklarowanej kwocie zamknięcia. Pozostała kwota bitcoinów pozostanie do wykorzystania.

Częściowe zamknięcie pozycji można wykorzystać gdy głębokość rynku nie pozwala na zamknięcie całej pozycji z satysfakcjonującym zyskiem. Pozwala ono na natychmiastową realizację części zysku w oczekiwaniu aż kurs ponownie wzrośnie lub spadnie. Należy jednak pamiętać, iż kwota depozytu zabezpieczającego jest uwalniana dopiero przy całkowitym zamknięciu pozycji.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.