STANOWISKO BITMARKET W KWESTII SEGWIT2x

W najbliższym czasie zapowiadany jest kolejny podział łańcucha bloków BTC związany z lipcową deklaracją SegWit2X. Wydarzenie to ma nastąpić w bloku 494784, którego wydobycie przewidywane jest na 16 listopada. Ze względu na brak porozumienia w sprawie „Replay Protection”, będzie on bardziej skomplikowany niż dotychczasowe podziały, jeżeli nastąpi kontynuowanie obu łańcuchów. Niemniej jednak zapewniamy, iż wszystkie przechowywane na giełdzie BitMarket środki są bezpieczne i nie są wymagane jakiekolwiek czynności ze strony Użytkownika.

Przed planowanym forkiem nastąpią ograniczenia związane z rynkami BTC polegające na wstrzymaniu księgowań oraz realizacją wypłat BTC. Dokładny moment ich wprowadzenia oraz czas trwania nie jest aktualnie znany i jest uwarunkowany stabilnością sieci. W momencie podziału nastąpi blokada realizacji zleceń, podczas której odbędzie się zapis aktualnych sald Użytkowników. Informacje o przebiegu trwania procesu znajdą Państwo na czerwonym pasku informacyjnym widocznym w górnej części naszej strony.

Do naliczenia wysokości salda, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych podziałów, poza posiadanymi wolnymi środkami, zostaną wliczone środki ulokowane w kontraktach SWAP oraz ofertach sprzedaży. Posiadane środki wpłacone jako zabezpieczenie w handlu z dźwignią nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wartości salda powstałej monety.

Decyzja o utworzeniu rynku nowego zostanie podjęta w terminie późniejszym w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Jednocześnie informujemy, iż z racji, że ewentualne podziały łańcucha opierają się na technologii beta, zastrzegamy sobie prawo do dowolnych decyzji odnośnie utrzymania lub zaprzestania utrzymania wsparcia dla określonego forka Bitcoin.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.