Stan Wyoming zaakceptuje stokenizowane dokumenty giełdowe?

Stan Wyoming zaskakuje. Jest szansa, że lokalne władze wprowadzą przepisy, które pozwolą na emitowanie stokenizowanych certyfikatów giełdowych przy użyciu technologii blockchain.

W środę deputowany Jared Olsen (Republikanin) wraz z senatorem Chrisem Rothfussiem (Demokrata) i sześcioma innymi republikańskimi politykami wspólnie złożyli projekt House Bill 0185 zatytułowany „Corporate stock-certificate tokens”. Nowe przepisy pozwalają na korzystanie ze stokenizowanych certyfikatów w miejsce ich wersji papierowych.

HB0185, jeśli zostanie przyjęty, pozwoli na przechowywanie w formacie elektronicznym stokenizowanych certyfikatów akcji, które reprezentują własność akcji. Stworzona w ten sposób sieć da jednoczesny dostęp do dokumentów zainteresowanej korporacji oraz osobie, na którą został wydany token certyfikatu. Stokenizowane certyfikaty będą również autoryzowane poprzez rodzaj elektronicznych podpisów – unikatowe hashe identyfikacyjne należące do dwóch dyrektorów korporacji lub ich przedstawicieli.

Jeśli projekt ustawy uda się przegłosować, wprowadzi nowe prawo w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Stan Blockchain

Stan Wyoming podejmował już szereg innych inicjatyw ustawodawczych dotyczących przypadków użycia technologii blockchain. W zeszłym tygodniu lokalne władze zatwierdziły tam projekt ustawy, który może umożliwić startupom z rynku sieci bloków funkcjonowanie w ramach piaskownicy regulacyjnej. Obecnie chodzi zwłaszcza o wdrożenie systemu, który mógłby pomóc w głosowaniu w wyborach politycznych za pomocą blockchaina.

Wcześniej stan jednogłośnie uchwalił projekt ustawy zwalniającej niektóre tokeny użytkowe z przepisów dotyczących papierów wartościowych.

W zeszłym miesiącu zaś stanowe hrabstwo Teton podpisało memorandum o porozumieniu z Medici Land Governance – spółką zależną Medici Ventures Overstock.com – w celu umieszczenia rejestru gruntów w rozproszonej księdze rachunkowej.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.