Parlament Europejski (PE) wezwał do podjęcia działań zwiększających adopcję blockchaina

Parlament Europejski (PE) wezwał do podjęcia środków w celu zwiększenia adopcji blockchain w handlu i biznesie na terenie całej Unii Europejskiej. 

W czwartek PE przyjął rezolucję, zatytułowaną „Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa”, określającą, w jaki sposób nowa technologia może poprawić politykę handlową UE, w tym umowy o wolnym handlu.

Blockchain i jego zalety

Blockchain może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw, usprawnić procesy handlowe, obniżyć koszty i korupcję, wykryć uchylanie się od opodatkowania i poprawić bezpieczeństwo danych – te zalety sieci bloków zauważa PE. Jednak to bezpieczeństwo cybernetyczne pozostaje kluczowym wyzwaniem zdaniem europosłów.

W rezolucji wyjaśniono, że pomimo poprzednich sukcesów handlowych, umowy o wolnym handlu UE nadal są w niedostatecznym stopniu wykorzystywane. Średnio tylko 67 procent eksporterów i 90 procent importerów korzysta z preferencyjnych taryf w UE i krajach partnerskich. Korzystając z technologii blockchain, handlowcy będą zaś mogli przesyłać wszystkie swoje dokumenty za pomocą jednego systemy. W  szczególności chodzi o te, które są związane ze zgodnością i preferencyjnymi taryfami.

Technologia może również pomóc władzom w automatycznym pozyskiwaniu informacji od stron handlu i w usprawnieniu procesów weryfikacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby również skorzystać z blockchain z kolei pod kątem lepszej komunikacji między stronami czy bezpiecznych płatności. Sieć bloków uprościłaby też ich działalność dzięki wykorzystaniu inteligentnych umów.

Instytucja podkreśliła potrzebę opracowania „globalnych standardów interoperacyjności” w celu ułatwienia transakcji w ramach łańcuchów dostaw.

UE przyszłym liderem?

Ponadto PE wezwał Komisję Europejską do śledzenia bieżących projektów pilotażowych rynku sieci bloków i tworzenia projektów przepisów dotyczących stosowania blockchaina w handlu międzynarodowym, a także do utworzenia komitetu doradczego ds. Blockchain w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Handlu. Na koniec Parlament Europejski stwierdził, że:

„UE ma szansę stać się czołowym graczem w dziedzinie blockchain i handlu międzynarodowego i powinna być wpływowym graczem (…) wraz z partnerami międzynarodowymi”. 

Rezolucja jest równoznaczna z oficjalnym otwarciem się na  blockchain w regionie. Na początku tego miesiąca siedem państw europejskich – Francja, Włochy, Hiszpania, Malta, Cypr, Portugalia i Hiszpania – podpisało wspólną deklarację promującą wykorzystanie blockchain w celu przekształcenia ich gospodarek.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.