Kontrakty swap

Co to są kontrakty swap?

Kontrakty swap to forma inwestycji w crypto, pozwalająca na zarobek poprzez dostarczanie środków pożyczanych inwestorom handlującym z dźwignią. Inwestor otwierający kontrakt swap otrzymuje wynagrodzenie pochodzące z opłat za utrzymanie pozycji otwartych dzięki pożyczonym od niego środkom.

Rynek kontraktów swap rządzi się prawami popytu i podaży. Jeśli oprocentowanie, które zaoferowałeś w kontrakcie, okaże się atrakcyjne w stosunku do innych kontraktów oferowanych na rynku, inwestorzy pożyczą od ciebie środki i wykorzystają je do otwarcia pozycji w handlu z dźwignią. Jednak jeśli oprocentowanie, którego żądasz, będzie zbyt duże, inwestorzy skorzystają z ofert innych pożyczkobiorców – twój kontrakt w takiej sytuacji nie będzie przynosić zysków. Stąd niezwykle istotne jest ustalenie oprocentowania kontraktu na poziomie konkurencyjnym z innymi ofertami na rynku.

Do orientacji w bieżącym stanie rynku kontraktów swap służy wykres stanu rynku. Pokazuje on ilość środków, jakiej potrzebują inwestorzy w danej chwili, oraz głębokość rynku swap w zależności od oprocentowania. Pozwala to zaobserwować jakie jest w danej chwili maksymalne oprocentowanie, które mogą zaakceptować inwestorzy pożyczający środki.

Proces rozliczania kontraktów jest całkowicie automatyczny i odbywa się co minutę. Kontrakty swap szeregowane są zgodnie z żądanym oprocentowaniem, począwszy od najniższego. Środki z tych kontraktów są alokowane do wypełnienia pozycji zajętych przez inwestorów na rynku z dźwignią, aż do całkowitego zaspokojenia tych środków. Kontrakty, które wykorzystano w tym procesie, przynoszą zysk, zaś te których oprocentowanie okazało się zbyt duże, nie przynoszą zysku.

Kontrakty swap rozliczane są raz na minutę. Co minutę wartość twojego kontraktu jest powiększana o kwotę odsetek zgodną z wybranym oprocentowaniem. Odsetki te powiększają następnie kapitał pożyczany inwestorom w następnej minucie, realizując dzięki temu funkcję procentu składanego.

Przykładowo, jeśli otworzyłeś kontrakt swap na kwotę 1 BTC i oprocentowanie 100% rocznie, w pierwszej minucie na twoje konto trafi 0.000132 % tej kwoty, czyli 0.00000132 BTC. W następnej minucie naliczone zostaną zatem odsetki od kwoty 1.00000132 BTC i tak dalej.

Aby zawrzeć kontrakt swap, należy wskazać kwotę (w kryptowalucie – BTC lub LTC) oraz roczne oprocentowanie inwestycji. Wskazana kwota zostanie pobrana z salda użytkownika i umieszczona w puli, z której pobierane są środki pożyczane inwestorom na otwarcie pozycji w handlu z dźwignią.

Minimalny okres zawarcia kontraktu swap wynosi 10 minut. Po tym czasie możesz zamknąć kontrakt bez żadnych konsekwencji. Zainwestowane środki wraz z dotychczasowym zarobkiem z odsetek zostaną przelane z powrotem na twoje konto.

To, czy kontrakt przynosi zysk, zależy od bieżącej sytuacji na rynku handlu z dźwignią, zgodnie z opisem w tym artykule. Jeśli oprocentowanie, którego żądasz za kontrakt, będzie zbyt duże, inwestorzy skorzystają z tańszych środków i twój kontrakt nie będzie przynosił zysków.

Ze względu na dynamiczną naturę rynku kryptowalut, zarówno głębokość rynku kontraktów swap, jak i kwota z której korzystają inwestorzy może się szybko zmienić. Dlatego też warto systematycznie kontrolować stan rynku, aby na bieżąca sprawdzać jaki jest w danej chwili maksymalny poziom rentowności kontraktów.

Aby zamknąć kontrakt swap, należy przejść do listy swoich kontraktów i nacisnąć znak X znajdujący się przy danym kontrakcie. Spowoduje to natychmiastowe zamknięcie kontraktu i wypłatę środków wraz z odsetkami na twoje konto.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.