Jakie podatki zapłacimy od zysków kryptowalutowych? Jest nowa propozycja MF.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dokument dotyczy częściowo również rynku kryptowalut. W punkcie 7. czytamy bowiem:

„Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).”

Komentarz eksperta

O komentarz poprosiliśmy doradcę podatkową Marcelinę Szwed-Ziemichód:

„Opublikowany projekt założeń do zmian w ustawach podatkowych zakłada m.in. uznanie zysków z transakcji kryptowalutowych jako zysków kapitałowych. W praktyce oznacza to, przede wszystkim obniżenie stawki podatku z 32% do 19% dla tych inwestorów, których dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy (85.528 zł). Z założeń projektu wynika jednak jedna zmiana na niekorzyść. Mianowice traderzy, którzy np. prowadzą jeszcze inną działalność (np. programistyczną) nie będą mogli kompensować ewentualnych strat z transakcji kryptowalutowych z dochodami z innej działalności. Te zasady nie będą miały zastosowania dla kantorów czy giełd, dla których transakcje kryptowalutowe wciąż będą traktowane jako działalność operacyjna. Mimo tego zaprezentowane założenia ustawy są w mojej ocenie dobrą odpowiedzią na propozycje branży – zrównują zyski z kryptowalut z zyskami z papierów wartościowych. Na ostateczną ocenę przepisów trzeba jednak zaczekać do ich opublikowania. Na razie zostały zaprezentowane jedynie założenia, które przecież mogą się zmienić.  W moim odczuciu idziemy w dobrym kierunku.”

Zyskują więc osoby fizyczne, które przekroczyły w rocznym dochodzie pierwszy próg podatkowy (85 528 zł). Zapłacą podatek nie w wysokości 32%, a 19%.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu. Planowaną datą przyjęcia 3. kwartał br. Czekamy jednak na dalsze zmiany i działania legislacyjne.

Spodobał Ci się ten artykuł? Zarejestruj się na BitMarket teraz i zacznij handlować kryptowalutami!

 

Podziel się wpisem