Jakie opłaty wiążą się z handlem z dźwignią?

Na giełdzie BitMarket.pl pobierane są następujące opłaty za handel z dźwignią:

Opłata za otwarcie pozycji

Opłata ta jest zależna od obrotów na twoim koncie, i wynosi od 0.15% do 0.00% (jest to tzw. prowizja Market Maker). Opłata ta jest naliczana od kwoty, która została wykorzystana w celu zajęcia pozycji. Jeśli otwierasz krótką pozycję (pożyczasz od nas bitcoiny, aby sprzedać za złotówki), to jest to procent od sprzedanej kwoty bitcoinów. Jeśli otwierasz długą pozycję (pożyczasz od nas złotówki, aby kupić bitcoiny) to jest to procent od wartości zakupionych bitcoinów.

Opłata za otwarcie pozycji jest liczona tylko od kwoty która została faktycznie wykorzystana do otwarcia pozycji. Opłata naliczana jest zawsze w bitcoinach.

Opłata za utrzymanie pozycji

Opłata ta jest zależna od aktualnego oprocentowania na rynku kontraktów swap, które dostarczają środków które pożyczasz na otwarcie pozycji. Opłata ta jest pobierana od kwoty faktycznie wykorzystanej do zajęcia pozycji i jest naliczana proporcjonalnie co minutę. Jeśli pozycja nie została otwarta w całości, to opłata jest naliczana tylko od tej części pożyczonej kwoty, która została rzeczywiście wykorzystana. Także i ta opłata naliczana jest zawsze w bitcoinach.

Opłata za zamknięcie pozycji

Opłata ta jest zależna od obrotów na twoim koncie, i wynosi od 0.45% do 0.30% (jest to tzw. prowizja Market Taker). Jest ona naliczana od kwoty, która została wykorzystana do zamknięcia pozycji. Jeśli zamykasz krótką pozycję (odkupujesz bitcoiny aby oddać pożyczone przy otwarciu pozycji środki), to jest to procent od odkupionej kwoty bitcoinów. Jeśli zamykasz długą pozycję (sprzedajesz bitcoiny aby oddać pożyczone przy otwarciu pozycji złotówki) to jest to procent od wartości odsprzedanych bitcoinów. Podobnie jak poprzednie opłaty, ta opłata naliczana jest zawsze w bitcoinach.

Sposób pobierania opłat

Opłaty są pobierane z kwoty zabezpieczenia, jaką przedstawiłeś przy otwieraniu pozycji. Oznacza to że kwota opłat zmniejsza twój zysk z danej pozycji, i zostanie rozliczona w momencie zamknięcia pozycji.

Przykład naliczenia opłat

Załóżmy że na twoim koncie obowiązuje stawka prowizji Market Maker 0.10%, Market Taker 0.40%, a prowizja za utrzymanie pozycji krótkich wynosi 0.03% dziennie. Zajmujesz pozycję krótką na 10000 zł po kursie 2000 zł z dźwignią 1 : 4. Zlecenie udaje się otworzyć jedynie w połowie, co oznacza że będą naliczone następujące opłaty:

  • Opłata za otwarcie pozycji: 0.10% od kwoty otwarcia, którą jest 2.5 BTC. Opłata wyniesie zatem 0.0025 BTC.
  • Opłata za utrzymanie pozycji: 0.03% dziennie od wykorzystanej kwoty. Skoro zlecenie udało się otworzyć jedynie w połowie, czyli sprzedałeś 2.5 BTC z pożyczonych 5 BTC, to opłata ta będzie wynosić 2.5 BTC x 0.03% = 0.000750 BTC. Opłata ta będzie rozliczana co minutę, co oznacza że co minutę pobrane zostanie 0.0000052 BTC.

Załóżmy, że w ciągu dwóch dni kurs spadł do 1900 zł. Przy zamknięciu pozycji:

  • Odkupujesz bitcoiny za 5000 zł (tyle udało się uzyskać przy otwieraniu pozycji), co przy kursie 1900 zł daje 2.63157894 BTC.
  • Pobrana zostaje opłata w wysokości 0.40% od tej kwoty, czyli 0.01052631 BTC.
  • Oddajesz nam pożyczone 5 BTC: 2.5 BTC których nie udało się sprzedać przy otwarciu pozycji, i 2.5 BTC z odkupionych bitcoinów. Pozostaje ci nadwyżka 0.13157894 BTC.
  • Poniosłeś opłaty w wysokości 0.0025 BTC za otwarcie pozycji, 2 x 0.000750 BTC za dwa dni utrzymywania pozycji oraz 0.01052631 BTC za zamknięcie pozycji. W sumie opłaty wyniosły 0.01452631 BTC.
  • Twój końcowy zysk wynosi zatem 0.11705262 BTC.
Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.