Jak wygląda proces otwarcia pozycji z dźwignią?

Proces otwarcia pozycji w serwisie BitMarket.pl wygląda następująco:

Określenie kwoty otwarcia

Na początku należy podać wartość pozycji w złotówkach. Jest to kwota, którą pożyczysz od nas aby kupisz bitcoiny (jeśli zajmujesz pozycję długą) lub też wartość bitcoinów które pożyczysz od nas aby je sprzedać (jeśli zajmujesz pozycję krótką).

Określenie wysokości dźwigni

W tym miejscu należy wybrać jakiego rodzaju dźwignią posłużysz się do otwarcia pozycji. Masz do wyboru dźwignię od 1 : 1.5 do 1 : 5. Im wyższa dźwignia, tym mniej własnych środków musisz przedstawić jako zabezpieczenie pozycji, i tym większy będzie twój zysk w stosunku do zainwestowanych środków jeżeli kurs zmieni się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Większa dźwignia to jednak także większe ryzyko strat, jeśli kurs zachowa się inaczej niż przewidujesz.

Określenie kursu otwarcia pozycji

Należy tutaj wskazać kurs, po którym pozycja zostanie otwarta. Dostępne są dwie możliwości:

  • Po aktualnym kursie rynkowym. Bitcoiny zostaną sprzedane bądź kupione zgodnie z aktualnymi ofertami dostępnymi na giełdzie. Po wybraniu tej opcji, pokazany zostanie kurs zgodny z aktualnym stanem ofert na giełdzie, co pozwala na zorientowanie się z jakim kursem zostanie otwarta oferta.
  • Po innym kursie. W takim wypadku na giełdzie zostanie wystawione zlecenie kupna bądź sprzedaży bitcoinów z podanym kursem. Pozycja będzie otwierana w miarę jak klienci będą kupować lub sprzedawać bitcoiny po zadanym kursie.

Warto zwrócić uwagę, że wybranie pierwszej opcji gwarantuje iż pozycja zostanie otwarta natychmiast i w całości. Natomiast w drugim przypadku otwarcie pozycji zależy od tego, czy znajdą się chętni do zawarcia zaproponowanej transakcji. Może zdarzyć się, że nie znajdą się osoby zainteresowane kupnem lub sprzedażą bitcoinów po takim kursie, co będzie oznaczało iż pozycja nie zostanie otwarta. Możliwe również, że klienci kupią lub sprzedadzą jedynie część zaproponowanej kwoty w bitcoinach, przez co pozycja zostanie otwarta jedynie częściowo. Taką pozycję można anulować, co zostało dokładnie opisane w tym artykule.

Określenie kursów Stop Loss i Take Profit

Wartości te umożliwiają automatyczne zamknięcie pozycji w przypadku osiągnięcia określonej wartości kursu. Ustalenie kursu Take Profit oznacza iż pozycja zostanie automatycznie zamknięta gdy kurs osiągnie odpowiednią wartość gwarantująca zakładany zysk z inwestycji. Dzięki temu nie jest konieczne monitorowanie stanu rynku i sprawdzanie bieżącego kursu.

Podobnie wartość Stop Loss oznacza kurs przy którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta przy określonej stracie. Ustalenie takiego kursu pozwala na zredukowanie strat w przypadku niekorzystnej zmiany kursu.

Domyślnie zaproponowane zostaną kursy odpowiadające 50% zysku i 50% straty z inwestycji, zgodnie z wybraną wartością dźwigni. Można jednak zmienić te wartości lub w ogóle zrezygnować z tych funkcji.

UWAGA! Choć wartości kursów Stop Loss i Take Profit pełnią podobne role, ich mechanizm działania jest inny. Przed skorzystanie z tych funkcji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem w tym artykule.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.