Inwestorzy instytucjonalni: blockchain to rewolucja skali Internetu

40 procent inwestorów instytucjonalnych uważa, że ​​blockchain może być najważniejszą innowacją w historii ludzkości od czasu powstania Internetu. 

Takie wnioski wynikają z badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie handlowe Global Blockchain Business Council (GBBC). Przepytano aż 71 inwestorów, których organizacja pytała o kilka spraw związanych z technologią blockchain. Wyniki ankiety zaprezentowano podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos.

Badanie GBBC ujawniło, że 40 procent inwestorów instytucjonalnych uważa, że ​​blockchain „może być najbardziej transformacyjną technologią od czasów Internetu”. Ponadto prawie jedna trzecia z nich jest zdania, że ​​firmy za maksymalnie 5 lat będą musiały rekrutować szefów działów ds. blockchain do swoich zarządów. 38 procent uważa również, że duże spółki będą zmuszone ujawnić inwestorom swoje podejście do nowej technologii. Zapewne wpłynie to też na ich wyceny giełdowe.

„Nie ma wątpliwości co do potencjalnego wpływu blockchaina na większość sektorów i kluczowych obszarów życia codziennego” – powiedziała Sandra Ro, prezes GBBC, która jest cytowana w komunikacie prasowym. Jej zdaniem „zwycięskie organizacje przyszłości będą tymi, które mają jasną i kompleksową strategię dla blockchaina” i które będą „wdrażać i wykorzystywać go do transformacji swoich organizacji.”

Podobna ankieta przeprowadzona w tym tygodniu ujawniła, że ​​inwestorzy instytucjonalni uważają, że 63 procent kadry zarządzającej wyższego szczebla cechuje się ograniczonym zrozumieniem tej technologii.

Czwarta rewolucja

Klaus Schwab, profesor Uniwersytetu w Genewie, wydał w 2016 r. książkę „Czwarta rewolucja przemysłowa”, która w minionym roku ukazała się też w Polsce.

W publikacji pojawia się np. kwestia bitcoina i blockchaina. Zdaniem prof. Schwaba momentem krytycznym w kwestii rozwoju kryptowalut i ich technologii będzie okres, gdy 10% światowego PKB będzie przechowywane w sieci blockchain. Badania ekonomisty wykazały, że aż 58% respondentów uważa, że ten moment nastąpi maksymalnie do 2025 r.

Blockchain może przy tym zrewolucjonizować funkcjonowanie państw. Tu „momentem krytycznym” ma być pobranie wszelkiej maści podatków poprzez sieć bloków. Osoby badane przez profesora także w większości (aż 73%) uważały, że przełom ten nastąpi najpóźniej do 2025 r. Sieć bloków „stwarza państwom zarówno szanse, jak i wyzwania.” Blockchain „nie jest regulowany ani nadzorowany przez żaden bank centralny (…)”. Ponadto, „otwiera możliwość wbudowania nowych mechanizmów podatkowych (…).”

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.