Historia bankowości, czyli po co nam blockchain. Część XII

Dziś przyjrzymy się systemowi finansowemu, jaki powstał w USA w wyniku Wielkiego Kryzysu.

Tak jak wspomnieliśmy tydzień temu, w wyniku Wielkiego Kryzysu w USA zaistniał New Deal. Zdaniem wielu zmiany wprowadzone wtedy przez prezydenta Roosevelta uratowały amerykańską gospodarkę. Po części to prawda, ale nowy system miał także ziarno późniejszych patologii.

W ramach New Deal zreformowano system bankowy. Banking Act z 1933 r. tworzył system ubezpieczeń wkładów bankowych Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Ubezpieczane były wkłady do 5 000 USD. Rynek banków podzielono na banki inwestycyjne i komercyjne. Ograniczono możliwości związane z tworzeniem holdingów bankowych. Rada Rezerwy, o której pisaliśmy tydzień temu, została zastąpiona Radą Gubernatorów, która były mianowana przez samego prezydenta na okres 14 lat.

Tarcia

W 1951 r. pomiędzy FED a rządem zawarto porozumienie, które regulowało wzajemne relacje i zabezpieczało niezależność tego pierwszego. Konflikt między bankami komercyjnymi a FED w latach 60. doprowadził do przeniesienia aktywności banków z USA za granicę i powstania rynku eurodolara.

Alan Greenspan

Z kolei w 1978 r. zapoczątkowano reformy, które ponownie wzmocniły FED i jego władzę nad podmiotami komercyjnymi. Szczególne znaczenie nadano systemowi rezerw obowiązkowych. Z drugiej strony poluzowano przepisy dot. np. że działalność banku powinna być ograniczana tylko do terytorium macierzystego stanu.

Rozwój amerykańskiej bankowości doprowadził do tego, że latach 90. to gubernator FED Alan Greenspan stał się głównym odpowiedzialnym za stan globalnej gospodarki. W pewnym sensie stanowiło to powrót do lat 20.

Dopiero w 2000 r. amerykańska gospodarka zaczęła odczuwać pogarszającą się koniunkturę, głównie związaną z wyczerpaniem się możliwości tkwiących z ówczesnych nowych technologiach.

Rynek amerykański

Warto przy tej okazji opisać w skrócie rynek pieniężny w USA. Jego centralną instytucją jest New York Stock Exchange (NYSE) założony aż w 1792 r. W 1935 r.  równoległy rynek zorganizował drugą instytucję – American Stock Exchange (AMEX). Ponadto działa też 6 giełd regionalnych i National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (NASDAQ), które wystartowało w 1971. Indeks Dow Jones jest zaś liczony od 1884 r.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.