Do czego służy depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający to wkład własny, który przedstawiasz przy otwarciu pozycji. W zależności od wybranej dźwigni, depozyt stanowi ułamek kwoty, którą obracasz przy otwieraniu i zamykaniu pozycji. Przed rozpoczęciem handlu z dźwignią musisz przedstawić pewną kwotę zabezpieczenia (minimalnie 0.1 BTC), która potem może być zwiększana i zmniejszana w zależności od potrzeb.

Wykorzystanie depozytu przy otwarciu pozycji

Załóżmy że otwierasz pozycję długą dla 1000 zł przy kursie bitcoina 2000 zł. Oznacza to że wartość pozycji wynosi 0.5 BTC. Jeśli handlujesz z dźwignią 1 : 4, wymagane jest 0.5 BTC : 4 = 0.125 BTC depozytu zabezpieczającego.

Jeśli na swoim koncie depozytu zabezpieczającego masz mniej środków, otwarcie pozycji będzie niemożliwe. Jeśli posiadasz wystarczającą ilość depozytu zabezpieczającego, kwota 0.125 BTC zostanie zablokowana na cały czas przez który pozycja będzie otwarta. Nie możesz skorzystać z tej samej kwoty do otwarcia innej pozycji. Środki te pozostaną zablokowane dopóki nie zamkniesz pozycji.

Zabezpieczenie przy spadku wartości pozycji

Depozyt zabezpieczający służy do zapewnienia, że mimo niekorzystnych zmian kursu będziesz w stanie zwrócić środki które pożyczyłeś na otwarcie pozycji. Dzięki temu przy zamykaniu pozycji brakujące środki zostaną pobrane z twojego depozytu zabezpieczającego.

Załóżmy, że posiadasz 0.2 BTC depozytu zabezpieczającego i otwierasz długą pozycję na 1000 zł przy kursie bitcoina 2000 zł z dźwignią 1 : 4. Oznacza to, że z kwoty 0.2 BTC depozytu. 0.125 BTC zostaje zablokowane przy otwarciu pozycji, natomiast 0.075 BTC pozostaje do wykorzystania. Możesz wypłacić tę kwotę, użyć jej do otwarcia kolejnych pozycji, lub też pozostawić jako dodatkowe zabezpieczenie otwartej pozycji.

Jeśli zdecydujesz się pozostawić tę kwotę jako dodatkowe zabezpieczenie, oznacza to że twoja pozycja może pozostać otwarta przy maksymalnym spadku kursu bitcoina do 1428.5714 zł. Wartość tę oblicza się dzieląc kwotę 1000 zł (którą pożyczyłeś od nas otwierając pozycję, i którą musisz zwrócić przy jej zamknięciu) przez całkowitą kwotę środków jakimi dysponujesz czyli 0.7 BTC (kwotę 0.5 BTC którą kupiłeś za pożyczone od nas 1000 zł, i 0.2 BTC dodatkowego zabezpieczenia jakie posiadasz). Dopóki kurs nie spadnie do tej wartości, twoja kwota zabezpieczenia będzie wystarczająca aby odzyskać pożyczone od nas środki. Jeśliby jednak kurs spadł poniżej tej wartości, pokrycie strat z depozytu zabezpieczającego byłoby niemożliwe. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, i zabezpieczają przed nią mechanizmy opisane poniżej.

Depozyt zabezpiecza wszystkie otwarte pozycje naraz. Oznacza to że jeśli na części pozycji ponosisz stratę, ale inne pozycje przynoszą w tym samym czasie zysk, to wartości te się równoważą. Istotny jest sumaryczny wynik z wartości wszystkich pozycji – jeśli sumarycznie pozycje przynoszą stratę, depozyt zabezpieczający musi wystarczyć na jej pokrycie.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu

Gdy wartość twoich pozycji spadnie, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Margin Call). Jest to wiadomość email, która informuje o tym iż wartość twoich pozycji spadła do niebezpiecznie niskiego poziomu, i wkrótce może zabraknąć środków z depozytu zabezpieczającego na pokrycie strat.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu jest wysyłane gdy sumaryczna wartość pozycji spadnie do 20% bieżącej kwoty depozytu, czyli innymi słowy w sytuacji, w której zamknięcie wszystkich pozycji spowodowałoby zabranie co najmniej 80% depozytu na pokrycie strat.

W powyższym przykładzie, wezwanie zostanie do ciebie wysłane jeśli kurs bitcoina spadnie do 1515.1515 zł. Wartość tę oblicza się w następujący sposób:

  • Posiadasz 0.2 BTC depozytu zabezpieczającego; 20% z tej kwoty to 0.04 BTC.
  • Żeby zamknąć pozycję tak, aby pozostało ci jeszcze 0.04 BTC, musisz sprzedać 0.66 BTC (0.5 BTC które kupłeś za pożyczone od nas 1000 zł przy otwieraniu pozycji plus 0.16 BTC z twojego depozytu zabezpieczającego).
  • Aby odzyskać pożyczone od nas 1000 zł, musisz sprzedaż 0.66 BTC co najmniej po kursie 1000 zł / 0.66 BTC = 1515.1515 zł.

Wpłacając dodatkowy depozyt zabezpieczający możesz zwiększyć zakres zmian kursu, przy których twoje pozycje pozostaną otwarte. Możesz to oczywiście zrobić w każdej chwili, nie czekając na wezwanie do uzupełnienia. Jest ono po prostu sygnałem dla osób, które nie monitorują wartości swoich pozycji na bieżąco.

Automatyczne zamknięcie pozycji

Jeśli depozyt zabezpieczający nie zostanie uzupełniony i wartość wszystkich twoich pozycji spadnie poniżej 5% depozytu zabezpieczającego, wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte. Zabezpiecza to przed doprowadzeniem do sytuacji, w której depozytu zabrakłoby na pokrycie strat.

W opisanej powyżej sytuacji, twoja pozycja zostanie zamknięta gdy kurs bitcoina spadnie poniżej 1449.2754 zł. Przy takim kursie, zamknięcie pozycji pozostawi na twoim koncie 0.01 BTC (czyli 5% pierwotnego depozytu zabezpieczającego), a pozostałe 0.69 BTC zostanie sprzedane aby zwrócić pożyczone od nas przy otwieraniu pozycji 1000 zł.

Zarządzanie kwotą depozytu

Kwotę depozytu możesz w każdej chwili zwiększać i zmniejszać, przelewając środki ze swojego salda BTC lub na nie. Obowiązują przy tym następujące ograniczenia:

  • Kwota depozytu nie może nigdy być mniejsza od 0.1 BTC.
  • Kwota, którą wpłacasz albo wypłacasz z depozytu, nie może być mniejsza od 0.01 BTC.
  • Nie możesz wypłacić kwoty depozytu, która została zablokowana przy otwarciu pozycji. Aby uwolnić tę kwotę, musisz zamknąć odpowiednie pozycje.
  • Jeśli twoje pozycje przynoszą straty, nie możesz wypłacić kwoty która spowodowałaby spadek wartości pozycji poniżej 10% kwoty depozytu zabezpieczającego.
Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.