Czy można anulować lub zmodyfikować otwartą pozycję?

Pozycja, dla której określiłeś kurs otwarcia inny od rynkowego, może nie zostać otwarta w całości jeśli nie znajdą się chętni do kupna lub sprzedaży bitcoinów po zaproponowanym kursie. Pozycja taka może zostać anulowana lub zmodyfikowana zgodnie z podanymi w tym artykule informacjami.

Anulowanie pozycji

Jeśli pozycja nie została w ogóle otwarta, może być anulowana. Oznacza to usunięcie jej z listy bieżących pozycji i odblokowanie kwoty depozytu zabezpieczającego służącej do otwarcia pozycji. Ponieważ pozycja nie została otwarta, nie zostaną pobrane żadne opłaty.

Zakończenie otwierania

Jeśli pozycja została otwarta częściowo, można zakończyć jej otwieranie. Oznacza to, że zostanie otwarta tylko w takiej kwocie, w jakiej została otwarta do tej pory. Niewykorzystana kwota depozytu zabezpieczającego zostanie odblokowana w takiej proporcji, w jakiej nastąpiło otwarcie pozycji – jeśli, na przykład, pozycja została otwarta w 20%, odblokowane zostanie 80% pierwotnej kwoty depozytu zabezpieczającego pozycję, zaś 20% pozostanie zablokowane. Opłata od otwarcia pozycji zostanie pobrana tylko od kwoty rzeczywistego otwarcia.

Zmniejszenie kwoty otwarcia

Jeśli pozycja nie została otwarta w całości, możliwe jest zmniejszenie wartości pozycji poprzez zmniejszenie kwoty otwarcia. Można podać niższą wartość pozycji w złotówkach, co ułatwi otwarcie pozycji. Nie można w ten sposób zmniejszyć kwoty otwarcia poniżej minimalnej kwoty 100 zł.

Zmiana kursu otwarcia

Jeśli pozycja nie została w ogóle otwarta, można zmienić kurs jej otwarcia na inny. Nie jest to możliwe, jeśli nastąpiło już otwarcie części pozycji – w takiej sytuacji dalsze otwieranie pozycji musi być kontynuowane po zadanym kursie.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.