Co oznaczają funkcje Stop Loss i Take Profit?

Działanie funkcji Stop Loss i Take Profit służy podobnemu celowi – automatycznemu zamknięciu pozycji w przypadku osiągnięcia zadanej wartości pozycji. Ich działanie jest jednak nieco inne, i przed skorzystaniem z tych funkcji należy zapoznać się poniższym opisem.

Take Profit – zamknij przy zysku

Ustawienie kursu Take Profit oznacza umieszczenie na giełdzie zlecenia odsprzedania (w przypadku pozycji długiej) lub odkupienia (w przypadku pozycji krótkiej) bitcoinów po ustalonym kursie. Gwarantuje to, że pozycja będzie zamykana po ustalonym kursie, ale oznacza to także iż pozycja może nie zostać zamknięta w całości. Zależy to od tego, czy i ile znajdzie się osób chętnych na zawarcie transakcji sprzedaży bądź kupna bitcoinów po takim kursie.

Stop Loss – zamknij przy stracie

Ustawienie kursu Stop Loss oznacza iż system będzie monitorował kurs i zamknie pozycję, jeśli kurs spadnie poniżej zadanej wartości (pozycja długa) lub powyżej jej (pozycja krótka). Pozwala to za zminimalizowanie strat związanych z niekorzystnymi zmianami kursu. Automatyczne zamknięcie pozycji w takim wypadku zostanie jednak wykonane w całości – niemożliwe jest częściowe zamknięcie pozycji za pomocą funkcji Stop Loss.

Przykład Take Profit

Otwierasz długą pozycję na 5 BTC przy kursie 2000 zł i ustawiasz wartość Take Profit na 2500 zł. Oznacza to, iż na giełdzie pojawia się zlecenie sprzedaży 5 BTC z kursem 2500 zł, które jest powiązane z twoją pozycją. Realizacja tego zlecenia spowoduje zamykanie pozycji.

Załóżmy, że kurs bitcoina wzrośnie do 2500 zł i klienci kupią 2 BTC ze zlecenia powiązanego z twoją pozycją, po czym kurs znów spadnie. Oznacza to że twoja pozycja zostanie zamknięta w 40% (sprzedałeś 2 BTC z zakupionych 5 BTC). Jeśli kurs wzrośnie ponownie i klienci zaczną kupować bitcoiny które oferujesz po kursie 2500 zł, twoja pozycja będzie dalej zamykana. Oczywiście możesz także w każdej chwili zamknąć pozycję ręcznie (w całości lub dowolnej części).

Przykład Stop Loss

Otwierasz długą pozycję na 5 BTC przy kursie 2000 zł i ustawiasz wartość Stop Loss na 1500 zł. Kurs bitcoina spada, aż do momentu w którym na giełdzie pozostają następujące zlecenia kupna:

  • Kupno 1 BTC po kursie 1550 zł.
  • Kupno 3 BTC po kursie 1500 zł.
  • Kupno 5 BTC po kursie 1450 zł.

Bieżący kurs zamknięcia dla zlecenia o wartości 10000 zł wynosi w tej sytuacji 1487.1795 (sprzedaż 1 BTC po 1550 zł, 3 BTC po 1500 zł i 2.72413793 BTC po 1450 zł, co daje łącznie 1550 zł + 4500 zł + 3950 zł = 10000 zł). Jest on niższy niż zadany kurs Stop Loss, zatem pozycja zostanie automatycznie zamknięta po kursie 1500 zł.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.