Branża kryptowalut potrzebuje jasnej terminologii

Brak standardowej, globalnie akceptowanej terminologii dla aktywów kryptograficznych jest główną przeszkodą dla przyjęcia jasnych polityk regulacyjnych w branży, wynika z badania przeprowadzonego przez Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), opublikowanego 16 kwietnia.

Według raportu, wiele głównych terminów w branży kryptowalut jest często używanych zamiennie i bez jasnej definicji, co utrudnia wykreowanie globalnych przepisów.

Przeprowadzone przy wsparciu Nomura Research Institute (NRI) badanie dostarcza szczegółowej analizy otoczenia regulacyjnego w zakresie działalności związanej z kryptowalutami w 23 jurysdykcjach. Dane z badania zostały zebrane głównie w ramach internetowych ankiet w okresie od listopada 2018 r. do początku lutego 2019 r.

Co to jest kryptowaluta?

Zgodnie z badaniem, sam termin „krypto-aktywa” nie ma określonej definicji i jest powszechnie stosowany jako termin zbiorczy odnoszący się do tokenów cyfrowych, które są wydawane i przekazywane za pośrednictwem technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT) – w szczególności blockchaina. Badania dowodzą, że terminy „krypto-aktywo” i token mają różne znaczenia w zależności od kontekstu.

W związku z tym raport opisuje różne konteksty definicji aktywów kryptograficznych. W szerokim sensie termin ten obejmuje wszystkie typy tokenów cyfrowych wydawanych i dystrybuowanych na blockchainie. W wąskim ujęciu pojęcie to odnosi się wyłącznie do tokenów cyfrowych w otwartych systemach DLT, które odgrywają „istotną rolę w funkcjonowaniu” takiego systemu.

Naukowcy opisali ponadto główne wyzwania, przed którymi stoją globalni regulatorzy nowego rynku. Przed przyjęciem jasno zdefiniowanej, znormalizowanej terminologii, jurysdykcje regulacyjne powinny najpierw zrozumieć niuanse różnych terminów i określić terminologię, która najbardziej odpowiada ich celom regulacyjnym.

Jak regulować?

Ponadto badania CCAF mówią, że 82% analizowanych jurysdykcji posiada wyróżniające się zasoby kryptograficzne. W związku z tym działania związane z aktywami kryptograficznymi, które są uważane za papiery wartościowe, są automatycznie wprowadzane w życie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.

Niedawno media informowały o tym, że rząd francuski planuje przekonać inne państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia wspólnych przepisów dotyczących kryptowalut. Regulacje te miałyby być wzorowane na przepisach, które są autorstwa francuskich urzędników.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.