Amerykanie chcą kryptowalut w kampanii wyborczej

Nowa ankieta przeprowadzona przez firmę badawczą Clovr wykazała, że ​​60% amerykańskich respondentów uważa, że ​​kryptowaluty powinny być w wyborach politycznych traktowane na równi z walutą fiducjarną.

W ramach swoich badań Clovr zbadało 1023 uprawnionych do głosowania zarejestrowanych w USA, aby dowiedzieć się, jaki wpływ mogą mieć kryptowaluta na proces polityczny. Według ankiety prawie 60 procent ankietowanych odpowiedziało, że cyfrowe waluty i dolary amerykańskie powinny być traktowane tak samo w kampanii wyborczej, podczas gdy tylko 21 procent respondentów stwierdziło, że powinno być odwrotnie:

„60 procent uprawnionych do głosowania uważało, że legalne powinno być przekazywanie kryptowalut [na rzecz komitetu wyborczego] w wyborach federalnych na tych samych zasadach, które dotyczą darowizn w dolarach amerykańskich.

Czy jest Pan/Pani za…

63 procent wyborców określających się jako republikanie założyło, że kryptowaluty są wystarczająco bezpieczne, aby zostać wykorzystane w celach politycznych, a 52 procent demokratów zasugerowało to samo. Jeśli chodzi o niezależnych (niedeklarujących się po żadnej ze stron) wyborców, tylko 45 procent było tego samego zdania.

73 procent respondentów, którzy wiedzieli o walutach cyfrowych, wierzyło, że bezpieczeństwo nie stanowi problemu dla darowizn na cele polityczne, a 23 procent wyraziło zaniepokojenie w tej kwestii.

52 proc.  republikanów stwierdza, że ​​kryptowaluty są wystarczająco stabilne, by spełnić pokładane w nich wymagania w kwestii procesu wyborczego, podczas gdy demokraci i niezależni odpowiedzieli pozytywnie na poziomie kolejno 40 i 35 procent.

Według ankiety 25 procent uczestników badania stwierdziło, że byliby bardziej skłonni do wniesienia wkładu w kampanie polityczne, gdyby darowizny w walutach cyfrowych były możliwe. Ponad 20 procent republikanów wyraziło chęć wniesienia większych sum, jeżeli kryptowaluty byłyby możliwą opcją. 16 procent demokratów i 12 procent niezależnych wyborców stwierdziło podobnie.

Pozostaje kwestia obawy, czy kryptowaluty w kampaniach politycznych nie zwiększą obcą ingerencję w ich przebieg.  60% odpowiedziało twierdząco, przy czym demokraci wykazywali większe zaniepokojenie niż inne grupy.

Według ankiety 62 procent respondentów uważa, że ​​takie darowizny mogą być wykorzystywane nielegalnie w systemie politycznym USA. W tej kwestii wszystkie trzy grupy wykazały podobne wyniki, przy czym 64% niezależnych, 62% republikanów i 61% demokratów odpowiedziało twierdząco.

W zeszłym roku grupa zadaniowa ds. kampanii wyborczych opublikowała też raport zatytułowany „Postawy publiczne i finansowanie kampanii”, poświęcony roli pieniądza w systemie politycznym. Według raportu opinia publiczna jest „żałośnie” wprowadzana w błąd odnośnie ustawy o finansowaniu kampanii, ujawniając, że tylko cztery procent Amerykanów wiedziało, że korporacje nie mogą bezpośrednio wnosić wkładu w kampanie kandydatów na prezydenta i Kongres.

Podziel się wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.